Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anna Luzia Eberlein Soulmate  (h.o.d.n. SOULMATE) gevestigd de Jacobus Goristraat 71, 1501ZT Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Anna Luzia Eberlein – Luzianna@soulmate.academy 
https://www.soulmate.academy 
0031 (0)6 300 466 95

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Soulmate verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:  – Voor- en achternaam – Geboortedatum- Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP adres

Doel en grondslag van de verwerking van persoonlijke gegevens 
– Om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je op te kunnen nemen als je 
  daar om verzoekt 
– Verzenden van mailings
– Inschrijving en kunnen uitvoeren van alle opleidingen en consultings
– M.b.t. alle afspraken inzake readings, healings en coaching
 – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– Het afhandelen van je betaling(en) 

Bewaartermijnen 
Soulmate zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn(en) is afhankelijk van relevantie en noodzakelijkheid.

Delen met anderen 
Soulmate verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig iom te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 
Soulmate gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Soulmate maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soulmate en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Luzianna@soulmate.academy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Soulmate wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Soulmate neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Luzianna@soulmate.academy