SOULMATE 
Academy en Consulting
0593

VAN ZIEL TOT ZIEL...

wat ik verder nog wilde zeggen....

Gedicht van Oriah Mountain Dreamer (een indiaanse oudste)


Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet,

wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud jij bent,

Maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde,

omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.


Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.

Waar het om gaat is of je ooit

tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen

en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven

je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze

je hebben doen terugdeinzen en afsluiten,

uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik weten wil is of jij pijn, die van mij of van jezelf,

kunt laten zijn voor wat het is, zonder een vinger te verroeren,

zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.


Ik wil weten of je de vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe,

of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase

van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn,

realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen

door herinneringen aan beperkingen vanuit je menselijke bestaan.


Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet,

wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen

om trouw te kunnen zijn aan jezelf

of jij het aankunt om voor een verrader te worden uitgemaakt,

om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel.

Geef me een bewijs van je trouw,

opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent.

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi

en is het leven zelf voor jou de Bron van waaruit jij je levenskracht kunt putten.

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,

die van jou en  mij, en toch aan de rand van een meer staan

en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen: ‘Yes!’

Ik hoef niet te weten waar je woont en hoeveel geld je hebt.

Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen

om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst,

op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je gekomen bent,

wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent

met mij door het vuur te gaan.

Het gaat mij er niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.

voor mij is het van belang van jou te horen,

welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is,

als al het andere om je heen is weggevallen.

Of jij alleen kunt zijn met jezelf

en of je het werkelijk goed hebt met jezelf,

wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

 


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
UA-123747632-1